Endahe Saduluran: sebuah lagu tentang pluralisme

Lagu di atas saya nyanyikan dari Kidung Pasamuwan Kristen (BMGJ) No. 319. Liriknya ada di bawah ini.

Bait 1
Endahe saduluran manut rehing Pangeran,
sami dene ngajeni, wah mbiyantoni,
Nadyan beda agama wah beda golongannya
tunggal rasa pambekan, pri kamanungsan,

Bait 2
Rukun ing pitepangan sumanak ing rembugan,
dhemen sung pangapura nyirik piala
Nging samya silih ngalah mbabarken tresna tansah
nulat ing sihe Allah mring sagung titah

Bait 3
Rukun gawe santosa crah mung bubrah wohira,
ngestokna sabdeng Gusti tresna sesami,
Nadyan panemu beda nging tan samya sulaya,
olah kawicaksanan tan nang-menangan

Reff:
Kluwung pindhanya, endahing warna
nyawiji mbangun urip kang adya, tentrem raharja.

CC BY-NC-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.