Tag: GIMP

CLI vs GUI

Mengapa para pengguna Linux lebih senang menggunakan Command Line Interface (CLI) daripada Graphic User Interface (GUI)? Ini pertanyaan yang sering diajukan kepada para pengguna Linux. Dalam tulisan-tulisan saya, mungkin lebih… Read more »