Tag: mata

Pemberontak

Bagaimana Allah mendefinisikan kata pemberontak. Inilah yang dicatat oleh Yehezkiel dalam pasal 12 ayat 2: yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak… Read more »